Ödüllü Müzik Yarışması: ANADOLU RUHU

1996 yılı Ocak ayında I. Dönem ilk sayısıyla yayın hayatına atılan ve o tarihten bugüne akademik yayıncılık, kültürel organizasyon ve eğitim faaliyetleri düzenleyen, 2016 yılında ise dernekleşen üç aylık fikir-ilim-sanat dergisi AKADEMYA tarafından her sene gerçekleştirilmesi ve gelenekleştirilmesi plânlanan ödüllü müzik yarışmasının birincisidir.
.

GAYE

Üstad Necib Fazıl’ın “Hitâbeler” adlı eserinde geçen, “Anadolu’nun ruhu tabirinde kendi kendine aitlik var… Sınırlı, çit içinde bir mâna… Anadolu ruhu ise umumî çapta bir şümûl ifadesi ve daha mücerred” tesbitinde billurlaşan; Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun “Ölüm Odası B-Yedi” adlı eserinin “Tarih” alt başlıklı cildinde yapılan “Anadolu Ruhu” vurgusunun peşinden, “Fikrimizin ulaştığı her yer ANADOLU’dur” şeklinde kavimler ötesi derinliği ve genişliği açıklığa kavuşturulan hassasiyeti aksettirici nitelikte, ister solo ister grup olarak, ister orijinal beste ister uyarlama ister mevcut bir müzik parçasını icrâ tarzında, canlı enstrümanlarla sahnede sunulacak şekilde hazırlanacak çalışmaların teşviki, dereceye giren çalışmaların ise düzenlenecek bir konserde dinleyicilerle paylaşılması arzulanmaktadır.
Aşağıda verilen irtibat bilgilerimiz yoluyla Akademya’ya ulaşılarak her zaman geniş bilgi alınabilir. 
.

KATILIM ŞARTLARI

1) Yarışmaya dileyen herkes katılabilir. Son başvuru tarihi, 15 Nisan 2017’dir.

2) Her yarışmacı, sadece bir parçayla yarışmamıza katılabileceği gibi, en çok üç olmak üzere birden fazla parçayla da yarışmamıza iştirak edebilir. Parçanın icrâsında yarışmacının bizzat kendisi enstrüman çalabileceği gibi (ki tercih sebebidir), kendi temin edeceği müzisyenlerin canlı enstrüman çalmaları da mümkündür. Bunun dışında kalan çalışmalar yarışmaya kabul edilmeyecektir.
.

ŞEKİL ŞARTLARI

1) Her yarışmacı tarafından, “doc” veya “docx” uzantılı bir word dosyası olarak, kendisini tanıtıcı bir metin hazırlanacak ve akademyakultursanat@gmail.com e-posta adresine gönderilecektir. Burada yarışmacının adı, (varsa) unvanı, (varsa) kurumu, kısa veya uzun özgeçmişi, açık yazışma adresi, telefonu ve e-posta adresi bulunacaktır.

2) Yarışmaya gönderilecek ve yarışma konseptine uygun olmak şartıyla istenen türde ve istenen enstrümanla seslendirilebilecek parçalar, en fazla 7 dakika sürecek bir icrâ çerçevesinde videoya çekilecek ve akademyakultursanat@gmail.com e-posta adresine gönderilecektir. Video dosyası e-posta ile gönderilemeyecek kadar büyük olduğu takdirde, wetransfer dosya paylaşım sitesi kanalıyla aynı e-posta adresine gönderilecektir.

3) Parçalar Türkçe olabileceği gibi, 1000 yıllık bir kavimler harmanı olan Anadolu’da ve Anadolu’nun Asya’ya, Balkanlar’a, Kafkaslar’a ve Afrika’ya uzanan kollarında müslümanlarca konuşulmakta olan dillerde de olabilir. Bu takdirde, parçaların sözlerinin eksiksiz tercümesi de “doc” veya “docx” uzantılı tanıtım dosyasına eklenecektir.

4) Seslendirilecek parçalarda, argo veya kaba tâbir ve kelimeler ihtiva etmemesi; herhangi bir politik görüşü övücü yahut yerici, müstehcen ve anlamsız olmaması şartı aranacaktır.
.

ÖDÜLLER VE ÖDÜL TARİHİ

Birinciye: 1500 TL (Plaket + 20 Kitablık Set + Hediyeler) 

İkinciye: 1000 TL (Plaket + 20 Kitablık Set + Hediyeler) 

Üçüncüye: 750 TL (Plaket + 20 Kitablık Set + Hediyeler) 

Mansiyon (20 Kişi): 20 Kitablık set + Hediyeler

Sonuçlar, 1 Mayıs 2017 tarihinde AKADEMYA internet sitesi ve sosyal medya sayfalarında açıklanacak; ödüller ve hediyeler 2017 Mayıs ayı içerisinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek bir merasimle kazananlara verilecek, dereceye giren eserler yine aynı gün düzenlenecek bir konserle dinleyicilere arzedilecektir.
.

İRTİBAT BİLGİLERİ

Akademya Dergisi – 
Akademya Kültür Sanat ve Eğitim Derneği

ADRES: Sultantepe Mah. Selman-ı Pak Cad. Aydın Han. No 47/19. Kat 3. Üsküdar-İSTANBUL

GSM: 0554 534 59 67 – 0553 356 66 66

E-POSTA: akademyakultursanat@gmail.com