Misyonumuz

BİZ KİMİZ

Bizler; yabancı bir hayat tarzı kendisine dayatılmaya, türlü modern oyuncakla avutulmaya, türlü ithal formülle esir alınmaya, türlü sahte idealle varoluş gayesinden saptırılmaya, kısacası çoktan çürümüş bir dünyanın türlü çöpüyle ruhu, aklı, bedeni ve çevresi yozlaştırılmaya çalışılan insanımıza ve tüm insanlığa, ‘haz mı esastır, yoksa fazilet mi; yaşanmaya değer hayat nerededir; bu dünya ve ötesinin hakikati nedir, cevabı kimdedir?’ sorusunu hatırlatmak, sormakla bırakmayıp cevabın bizcesini sunmak, yeni bir çağın eşiğinde ve fikir-ilim-sanat çerçevesinde üzerimize düşen görevi yapmak isteyen insanlarız. ‘Akademya’ adıyla 1996 Ocak ayında İslâmî İlimler ve Sanatlar Araştırma Vakfı bünyesinde başladığımız ve artık kendi bünyemizde sürdürdüğümüz akademik yayıncılığımızın ve kültür-sanat organizasyonlarımızın 2016 itibariyle 20. yılındayız.

İDEALİMİZ

Çapımız, imkânlarımız ve yaptıklarımız ne seviyede olursa olsun, idealimiz noktasında iddialıyız ve Kâbe yolunda karınca misâli de olsa, yeni bir insan, yeni bir toplum, yeni bir dünya, yeni bir kültür ve medeniyet inşâ etmek için varız; doğacak ve önümüzde plânı olan ‘Fikir Çağı’ mimarîsine uygun tek bir tuğla olsun dikebilmek için yaşamaktayız; ya birlikte varoluş ya hiçlikte kayboluş kavşağında, bu idealin ancak inancı inancımız olan herkesle ve her kesimle gönül birliği, el birliği, iş birliği ve güç birliği yaptığımız takdirde gerçekleşeceğine inanmaktayız.