Kadromuz

AKADEMYA ORGANİZASYON DANIŞMANIMIZ 
ALİ ÖZTÜRK KİMDİR 

Ali Öztürk, 1985 Malatya Darende doğumlu. Ortaokulu Malatya İHL’de, liseyi Malatya Lisesi’nde okudu. 2006-2010 döneminde devam ettiği Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdikten sonra, özel sektörde çeşitli işlerde çalıştı. Şu ân bir kamu kurumunda uzman statüsünde çalışıyor, psikoloji ve sinemayla ilgileniyor, Akademya yazarı ve Akademya kültür-sanat organizasyonlarında görev alıyor.

HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜMÜZ
EKREM KUBİLAY KARADENİZ KİMDİR

1996, İstanbul Üsküdar doğumlu. Doğu Türkistan üzerine araştırmalar yapıyor ve seminerler veriyor. Akademya Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nün yanı sıra, Ak Parti Üsküdar İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Komisyonu İkinci Bölge Başkanlığı görevini yürütüyor. 24-25 Haziran 2016 tarihlerinde Akademya Dergisi ve Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Yürüyen Büyük Doğu Sempozyumu’nun Metin Soyluk’la birlikte moderatörlüğünü yaptı.

AKADEMYA EDİTÖRÜ VE FELSEFÎ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRÜMÜZ
ELÇİN ESİN KİMDİR

1992 tarihinde, İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden 2014 yılında mezun oldu. 2012 yılında Sakarya Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Türkiye Geneli Felsefe Kongresi’ne “Felsefî Dünya Görüşü Olabilir mi?” adlı bildirisiyle; 2013 yılında Kırklareli Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Marmara Felsefe Kongresi’ne “Kozmolojiden Özgürlüğe” adlı bildirisiyle; 2014 yılında Fatih Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Marmara Felsefe Kongresi’ne “Hakikatin Medya ve Siyaset İle Kayboluşu” adlı bildirisiyle; ve 2016 yılında Akademya Dergisi ve Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Yürüyen Büyük Doğu Sempozyumu’na “Büyük Doğu’da İçtihad ve Mezhebler” başlıklı bildirisiyle katıldı. Eski Yunan Felsefesi üzerine yayınlanmış makaleleri bulunan Elçin Esin, şu ânda bir yandan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Felsefe ve Din Bilimleri alanında yüksek lisans eğitimi görürken, diğer yandan da Sergâh Dergisi’nin yazarları ve editöryal ekibi arasında bulunmakta, Akademya Dergisi’nde editörlük ve yazarlık yapmaktadır.

  
SAĞLIK ARAŞTIRMALARI KOORDİNATÖRÜMÜZ
FATMA ASLIHAN DOĞAN KİMDİR

Samsun doğumlu. Eyüp Ticaret Lisesini ve Muhasebe Ön Lisans eğitimini tamamladı. On beş yıl, özel sektörde muhasebe sorumlusu olarak çalıştı. Yazı hayatına 2010 yılında Aylık dergisinde toplum ve aile hayatı üzerine yazdığı yazıların yanı sıra, hikâye ve denemeleriyle başladı. 2014 yılında Halk Edebiyatı dergisinde hikâye ve deneme yazısı yayınlandı. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümüne girdi. Parapsikoloji, Şuuraltı Analizi ve Temel Kuantum Düşünce Teknikleri eğitimleri alıyor. Eski medeniyetlerde şifâ metodları üzerine araştırmalar yapıyor. Akademya dergisinde “Şifanın İzinde” başlığı altında araştırma yazılarına devam ediyor. Hobi olarak organik tarım ve müzikle ilgileniyor. “Yaşam Koçluğu” olarak adlandırılan çerçevede uygulamalar yapmayı plânlıyor. 24-25 Haziran 2016 tarihlerinde Akademya Dergisi ve Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Yürüyen Büyük Doğu Sempozyumu’na “Büyük Doğu’da Şifâ” başlıklı bildirisiyle katıldı.

SEMPOZYUM DANIŞMANIMIZ
Y.DOÇ.DR. GÖKTAN AY KİMDİR

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Sanatçı Öğretim Üyesi, Yazar, İletişim Dr., Folklor Araştırmacısıdır. 1957 yılında Artvin-Ardanuç’da doğdu. İlk, orta, lise tahsilini babasının öğretmenliği nedeni ile Tokat’ta yaptı. 1974’de K.B. Halk Dansları Eğitim Merkezi’nde göreve başladı. Aynı zamanda Gazi Üniv. Müzik Bölümüne devam etti. 1975 yılında İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın kurulması ile Temel Bilimler Bölümü’nün sınavlarını kazandı, Konservatuarın ilk öğrencilerinden ve mezunlarından oldu. 1979’da bilim sınavlarını vererek “asistan” olarak göreve başladı. 1982 yılında Konservatuarın YÖK yasası ile İTÜ Rektörlüğü’ne bağlanması ile “okutman”, 1985 yılında Üniversitelerarası Kurulca yapılan “yabancı dil sınavlarını da” vererek “sanatçı öğretim elemanı”, 1987 yılında “Y.Doç.” ünvanlarını alarak “sanatçı öğretim üyesi” oldu. 1988 yılında devam etmekte olduğu İ.Ü. İletişim Fak. Radyo-TV yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayarak “doktor” ünvanını aldı. Konservatuarda THO Böl., Başk. Yard., THO Ana Sanat Dalı Başk., Çalgı Eğt. Böl. Başk. Yard., Konservatuar Yönetim Kurulu Üyeliği, Konservatuar Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Türk kültürünü tanıtmak ve geliştirmek amacı ile çok sayıda toplantılar düzenledi, sempozyumlara katıldı, danışma ve bilim kurullarında yer alarak destek verdi. Başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde THM toplulukları kurdu, yönetti, konserler verdi. İTÜ T.M.D.Konservatuarı Mezunlar Derneği’ni kurdu (1989), başkanlığını uzun süre devam ettirdi, genel kurul kararı ile “Onursal Başkan” oldu. Konservatuarda lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlikte önemli tezlere danışmanlık yaptı. Üniversiteler Kanununun gözden geçirilmesinde “rapörtör” olarak görev aldı. MEB Şuralarında “kültür-sanat alanında” çağrılan isim oldu. Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi’ni (Müzdak) kurdu. Ülkenin, alanında tek ve özgün festivali olan “İstanbul Türk Müziği Günleri”ni, her yıl kaliteden vazgeçmeden (23. yıldadır) devam ettirerek, geleneksel hâle getirdi. Bu program içinde hazırlamış olduğu sempozyumlarla, bilim ve sanat insanlarının çalışmalarını ortaya koymalarına ve gelişmeye imkan sağladı. Hazırladığı sempozyum kitapları Kültür Bakanlığı’nca (6 adet), YTÜ’nce (1 adet) basıldı. Konserleri TRT ekranlarından, bildirileri Kültür Bakanlığından yayınlayarak ülke çapında yaygınlığı sağladı. Müziğin ve konservatuarların Batı-Türk diye ayrılmalarının yanlış olduğunu ısrarla belirterek, “Ulusal Devlet Konservatuarı” yapılanma modelini hazırladı ve YÖK’na sundu. Kanal 6’da canlı, TRT İstanbul Radyosunda açıklamalı programlar hazırladı, TRT İstanbul Televizyonu ve özel kanallarda programlara konuk oldu, akademik destek sağladı. Türk Musıkisi Vakfı Mütevelli Üyesi ve Başbakanlık GSGM THOF Gözlemci’si olup, Başbakanlık GSGM Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı THM; “Danışma Kurulu Üyesi, Kurslar Akademik Danışmanı – Öğretim Üyesi ve Seçici Kurul Üyesi” olarak fahri görevler yapmaktadır. Folklora Giriş – 1990 ve Folklor (Halkbilim) – 1999 adlı kitabı, 70’a yakın başarı ve teşekkür belgesi / plaketi, internette değişik sitelerde (hâlen internethaber.com’da devam etmektedir) eğitim-kültür-sanat alanında 1000’e yakın makalesi vardır. Yazılarında Türk kültür ve sanatının çok zengin olduğunu, bu zenginliğin ancak birlik ve beraberlik içinde gelişip büyüyeceğini, ayrışımların yerini üretimin alması gerektiğini belirtti. Halen İTÜ T.M.D. Konservatuarı Sanatçı Öğretim Üyesidir, evli ve 2 çocuk babasıdır. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞİ: Adı, Soyadı: Göktan AY Ünvanı: Y.Doç.Dr. Bölüm: Temel Bilimler / Müzik Teorisi Web: http://web.itu.edu.tr/~ayg/ Lisans: İTÜ Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü Yıl: 1979 Yüksek Lisans: İ.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu, Radyo – TV Bölümü Tez: Radyo – Televizyonda Müzik Çalışmaları Nasıl Olmalı? Yıl: 1987 Doktora: İ.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu, Radyo – TV Bölümü Tez: Folklorumuzda Türk Halk Müziği ve Türk Halk Oyunları Yıl: 1989 Y.Doç.: İTÜ Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı Yıl: 1987 Esas Meslek Çalgısı: Bağlama Uzmanlık Alanı: THM, Halkbilim, Radyo-TV, Müzik Verdiği Dersler: Halkbilim, THM Solfeji, Müzik ve Medya ALDIĞI İDARİ GÖREVLER: THO Anasanat Dalı Başk., THO Böl. Başk. Yard., Çalgı Eğt. Böl. Başk. Yard., Yönetim Kurulu Üyeliği, Müdür Yardımcılığı, Müdürlük Projeler ve Sanat Danışmanlığı YAYINLARI: Folklora Giriş: Pan Yayıcılık, 1990 Folklor (Halkbilim): Pan Yayıncılık, 1999 HAZIRLADIĞI YAYINLAR: İstanbul Türk Müziği Günleri: Kültür Bak. Yay. 1993 Türk Müziğinde Eğitim Sempozyumu: Kültür Bak.Yay. 1997 Türk Müziğinde Eğitim Sempozyumu: Kültür Bak.Yay. 1998 Türk Müziği ve Onun Temel Ögesi Müzik Öğretmeni: K.B. Yay. 1999 Müzikte 2000 Sempozyumu: Kültür Bak. Yay. 2001 Ülkemizde Halk Eğitiminin Amacı ve Gerekliliği Sempozyumu: K.Bak.Yay. 2002 Uluslar arası Müzik ve Medya Sempozyumu, YTÜ Yay., İstanbul, Ocak 2015 Uluslar arası Sanat ve Sağlık Sempozyumu, Medipol Ün. Yay., İstanbul, Ekim 2015 TV VE RADYO PROGRAMLARI: Türkülerimiz ve Oyunlarımız (Açıklamalı 32 program): İstanbul Radyosu. Haydi Düğüne canlı, haftalık, tiyatral, yöresel 15 program): Kanal 6. Kanal 7, STV, TRT 2, Mesaj TV, ATV, Kanal D bazı kültür programlarında danışmanlık ve mesleki sohbet programları. ARAŞTIRMA PROJELERİ: Halk Oyunlarının ritmik dağılımı ve ortak figürler, Manisa-Soma yöresi halk müziği ve oyunları araştırma gezisi. MAKALESİ YAYINLANAN DERGİLER: Folklor, Motif, Müzik Bülteni, Sanata Çağrı, İTÜ Vakıf Dergisi Makalesi yayınlanan web sayfaları; haber1.com/ haber10.com/ sanatalemi.net/ muzikoloji.org/ halkdanslari.net, musikidergisi.net,internethaber.com ÖDÜLLER: Çeşitli, kamu ve özel kuruluşlardan alınan 90 başarı / teşekkür/ ödül plaketi / teşekkür belgesi. FAHRİ GÖREVLERİ: 1) TÜRK MÜZİĞİ DERNEK VE VAKIFLARI DAYANIŞMA KONSEYİ BAŞKANI Her yıl Mayıs ayında İstanbul Türk Müziği Günlerini yapan 25 Müzik STK nın üye olduğu kuruluş. 2) İTÜ T.M.D.K. MEZUNLAR DERNEĞİ KURUCU ONURSAL BAŞKANI Yüzlerce popüler, THM,TSM, İlahi müzik, besteci, aranjör, öğretmen, araştırmacı, derlemeci ve virtüöz’ün bağlı olduğu dernek. 3) TÜRK MUSIKİSİ VAKFI MÜTEVELLİ ÜYESİ Türk müziği gönüllülerinin bir araya geldiği STK. 4) FOLKLOR DERGİSİ BİLİMSEL DANIŞMANI VE YAZARI Ülkemizin ilk derneklerinden olan Folklor Kurumu’nun 3 aylık çıkarttığı ve yoğun takip edilen bilimsel dergi. 5) BAŞBAKANLIK G.S.G.M. TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU GÖZLEMCİSİ, BAŞBAKANLIK G.S.G.M. TÜRK HALK MÜZİĞİ DANIŞMA / SEÇİCİ KURUL ÜYESİ Ülke genelinde yapılan THO, THM Final Yarışmalarında Seçici Kurul Üyesi/Gözlemci. Ülke genelinde yapılan bölge yarışmaları ve yılda bir defa yapılan Üniversitelerarası THM Yarışmaları’nda Seçici Kurul Üyesi. 6) İNTERNETHABER .COM EĞİTİM/KÜLTÜR/SANAT YAZARI 7) BEDESTAN TÜRK HALK MÜZİĞİ ORKESTRASI ŞEFİ, AY IŞIĞI TÜRK MÜZİĞİ ORKESTRASI VE SOLİSTLERİ KURUCUSU 25 kişilik profesyonel sanatçıdan oluşan ve ülkemizin çeşitli yörelerine ait türkülerini düzenleyerek yorumlayan ilk ve özel orkestradır. THM, TSM, POP alanında özel konserler veren, kaliteden ödün vermeyen topluluk.

KADIN KOLLARI BAŞKANIMIZ
GÜLÇİN ŞENEL KİMDİR

1976 Üsküdar doğumlu olan Gülçin Şenel, Üsküdar İHL’den sonra 1996 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik ve Bilgi-Belge Yönetimi bölümünden, 28 Şubat döneminde verdiği zorunlu ara dolayısıyla 2013 yılında mezun oldu. 2003-2005 döneminde çalıştığı TV5’de, “Kitabiyat”, “Yüzleşme” ve “Bu Ülke” programlarında yapımcı, yönetmen, yönetmen yardımcısı ve metin yazarı olarak görev üstlendi. 2005-2013 arasında Asya Grup Reklam Ajansı’nda ve Anafikir Reklam Ajansı’nda metin yazarlığı ve editörlük yaptı, bazı tanıtım filmlerinin senaryolarını yazdı; yapım, yönetim ve hazırlık çalışmalarına katıldı. 1991 yılında Kıyam dergisiyle başladığı yazarlık hayatına Akademya ve Aylık dergileriyle devam etti. Kadın, aşk ve aile üzerine araştırmaları, makaleleri ve yayınlanmaya hazır kitap çalışmaları bulunan Gülçin Şenel, bu süreçte 100’ü aşkın Batı ve İslâm klasiğini, aynı şekilde ilgili ilmî, felsefî ve popüler eserler ile süreli yayınları taradı. Ayrıca sinema okumaları yaptı. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nde kısa bir süre Osmanlıcaya Giriş dersleri verdi. Bir dönem, amatör tiyatro grubu yönetmenliği, oyun yazarlığı ve oyunculuğu yaptı. 24-25 Haziran 2016 tarihlerinde Akademya Dergisi ve Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Yürüyen Büyük Doğu Sempozyumu’na  “Büyük Doğu-İbda’da Bir Fikir Olarak Kadın”başlıklı bildirisiyle katıldı. Şu ânda, bir yandan Çarpıcı Kitap Yayınları’nın editörlüğünü, Akademya dergisinin yazı işleri müdürlüğünü ve Akademya kültür-sanat organizasyonlarının video çekim ve montaj görevlerini yürütürken, diğer yandan da yıllardır haftalık Baran dergisinde düzenli kültür-sanat yazıları kaleme alıyor.

AKADEMYA GENEL KOORDİNATÖRÜ 
HAYREDDİN SOYKAN KİMDİR

1968, Üsküdar doğumlu. Üsküdar İHL mezunu. İki veya üç yıllık dönemler hâlinde, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi ve İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği’nde okudu. Bir dönem karikatürle ilgilendi ve Ocak 1987’de Doğuş Grubu Karma Karikatür Sergisi’ne katıldı, grubun sözcülüğünü yaptı. İlk karikatür ve yazıları 1988-1989 yıllarında Karar dergisinde yayınlandı. 1989-1996 arası Ak-Doğuş, Ak-Zuhur ve Tahkim dergilerinde idarecilik ve yazarlık yaptı. Kısa bir dönem haftalık Cuma dergisinde muhabir olarak çalıştı. Ocak 1996’da İslâmî İlimler ve Sanatlar Araştırma Vakfı bünyesinde üç aylık fikir-ilim-sanat dergisi Akademya’yı (I. Dönem) çıkarttı ve 1999 yılına kadar editörlük ve yazarlığını yaptı. Bu arada ESTAŞ Yabancı Diller, MÜSİAD ve İGDAŞ’ta eğitimci, tercüman, personel ve dış ilişkiler memuru olarak çalıştı. 2000 yılı sonrasında, yazarı olduğu Aylık dergisinin ve Tahkim Yayınları’nın birer yıl editörlüğünü yaptı. 2010 yılında Akademya dergisini yeniden çıkarttı ve hâlen editörlüğünü yürütüyor. Şu ânda, Akademya dergisi dışında Çarpıcı Yayınları’nın ortak editörlüğünü, Ocak 2009’dan bugüne her hafta Baran dergisinde yayınlanan Carlos (Ilich Ramirez Sanchez) yazılarının tercümanlığını yapıyor. 1988’den bu yana özel İngilizce dersler vermekte olup, “Yeniden İrtibatın Dili” (1998), “Söz Çakal Carlos’ta” (tercüme, 2010), “Beni Yavaşça Öldüren İşkence” (Yusuf Pazar’la birlikte, tercüme, 2011) adlı kitabları bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babası.

MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI KOORDİNATÖRÜMÜZ 
HÜLYA UYAR KİMDİR


Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu Hülya Uyar, yazarlık hayatına 1991’de Kıyam dergisiyle başladı. Baran, Aylık ve Akademya dergilerinde makaleleri yayınlandı. Bir dönem Konya’da Ribat Kadınlar Kolu’nda yönetim kurulu üyesi olarak çeşitli çalışmalar ve kültür-eğitim faaliyetleri yürüttü. Bu dönemde ayrıca tiyatro yazarlığı ve yönetmenliği yaptı. 2009 yılından 2013 yılına kadar Ak Parti Konya İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu’nda aktif olarak çalıştı. Yine bu yıllarda Fikre Özgürlük Platformu kurucu üyesi olarak, bütün faaliyetlerde aktif olarak görev aldı. Şu ânda yağlı boya resim ve resim çini üzerine eğitim alıyor. 24-25 Haziran 2016 tarihlerinde Akademya Dergisi ve Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Yürüyen Büyük Doğu Sempozyumu’na “İbda’nın Peygamberler Olmasaydı Medeniyet Olmazdı Tezi” başlıklı bildirisiyle katıldı. Dünya mitolojisi ve özellikle Maya-Aztek mitolojisi üzerine çalışmaları olan, mitolojiler üzerinden medeniyet ve tarih okumaları yapan Hülya Uyar, evli ve iki çocuk annesi.

EĞİTİM DANIŞMANIMIZ 
İBRAHİM ÇORAKLI KİMDİR

1966 yılında Bayburt’un Çerçi köyünde doğdu. Küçük yaşta Kurân-ı Kerîm ve klasik usulde Arapça eğitimi aldı. İlköğrenimini Bayburt’ta tamamladıktan sonra, 1983 yılında Erzurum İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. İlahiyat Fakültesi’ni ise İstanbul’da görev yaparken bitirdi. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nde İngilizce dil eğitimi, Üsküdar’da şan, solfej ve tasavvuf musikisi üzerine eğitim aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda altı yıl imam-hatiplik ve yirmi yedi yıl Kur’an kursu öğretmenliği olmak üzere otuz üç yıl görev yaptı. Yurt dışında çeşitli ülkelerde din görevlisi olarak bulundu, konferanslar ve din eğitimi seminerleri verdi. Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Yunanistan, Fransa, İsveç, Suudî Arabistan gibi ülkelerde görev yaptı. Yüzlerce hafız yetiştirdi. Her yaştan binlerce öğrenciye öğretmenlik yaptı. 2012 yılında “Kur’an-ı Kerîm’i Güzel Okuma Sanatı TECVİD” (Şadırvan Yayınları), 2014 yılında “Eğitim-Öğretimde USUL VE VUSUL” (Arı Sanat Yayınevi), 2016 yılında “Bir Eğitimcinin Kaleminden HAYATI ANLAMAK” (Arı Sanat Yayınevi) adlı yayınlanmış üç kitabı, ve “Kur’an Tilâveti” adlı bir kitap çalışması daha bulunan yazar, evli ve üç çocuk babası, dört torun dedesi.

EDEBÎ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRÜMÜZ 
KENAN DURDU KİMDİR

1966 Gaziantep doğumlu. Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra İstanbul ve Adana’da çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yapan Durdu, bir dönem yurtdışında sürdürdüğü eğitimcilik hayatına şu ân İstanbul’da devam ediyor. Akademya I. Dönem (1996-1999) başta olmak üzere çeşitli dergilerde edebiyat ve felsefe üzerine yazıları yayınlandı. Dostoyevski’nin Karısının Hatıraları ile Maksim Gorki’nin bazı hikâyelerini Rusçadan ilk kez Türkçeye çevirdi. 24-25 Haziran 2016 tarihlerinde Akademya Dergisi ve Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Yürüyen Büyük Doğu Sempozyumu’na “Büyük Doğu, Fikir, Sanat ve Edebiyata Yeni Ne Getirdi?” başlıklıbildirisiyle katıldı.

SANAT KOORDİNATÖRÜMÜZ 
MÜZİSYEN MEHMET ALİ DEMİR KİMDİR

1993 doğumlu. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu. Müzik ve eğitim bilimlerini araştırmakta olup, müzik üzerine iki eser üzerine çalışıyor. Gitar ve bağlama çalıyor. Aydın Şehir Tiyatrosu’nda oynanan bir tiyatro eserini yazdı ve oynadı. Bazı kısa filmlerin senaryosunu yazdı, çekti ve oynadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Türkiye Yazarlar Birliği’nin ve Anadolu Yazarlar Birliği’nin çeşitli organizasyonlarında konserler verdi. 24-25 Haziran 2016 tarihlerinde Akademya Dergisi ve Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Yürüyen Büyük Doğu Sempozyumu’na “Yürüyen Büyük Doğu, Yürüyen Müzik” başlıklı bildirisiyle katıldı, ayrıca bir de konser verdi.

GRAFİK SANATLAR DANIŞMANIMIZ 
MEHMET ÜLGER KİMDİR

“Çağdaş Sinan” olarak tanınan büyük mimar ve çok çeşitli sanat dallarının icrâcısı merhum Cevat Ülger’in oğlu ve Demet Sanat Mimar Cevat Ülger Anadolu Sanatları Derneği’nin de başkanı olan Mehmet Ülger, 1958’de Malatya’da doğdu. İstanbul’da tamamladığı eğitim hayatından ardından, 1978’den itibaren muhtelif gazete ve reklam ajanslarında sayfa tasarımcısı ve grafiker olarak çalıştı. 1990’dan bugüne ise, kurucusu olduğu ajanslarda reklam, tasarım ve organizasyon işleriyle meşgul oldu. Evli ve 4 çocuk babası.

İKTİSADÎ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRÜMÜZ 
MELİH OKTAY KİMDİR

İstanbul’da doğdu (1982). Galatasaray Lisesi (ortaokul), Robert Koleji (lise), ABD Franklin & Marshall Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi (İktisat, İşletme ve Toplum Bölümü, Lisans) ve ABD Brandeis Üniversitesi Uluslararası İdari Bilimler Fakültesi’nden (Uluslararası Finans ve Ekonomi, Yüksek Lisans) mezun oldu. Hâlen İstanbul Üniversitesi’nde “İslâm Ekonomisi” üzerine doktora yapıyor. Ayrıca, üniversitelerin de aralarında bulunduğu çeşitli resmî veya özel eğitim kurumlarında, kültür merkezlerinde iktisat merkezli sertifika programları düzenliyor, seminer ve konferanslar veriyor. 24-25 Haziran 2016 tarihlerinde Akademya Dergisi ve Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Yürüyen Büyük Doğu Sempozyumu’na “Büyük Doğu Dünya Görüşünde Para ve Dünya Sistemi” başlıklı bildirisiyle katıldı. “İçimizdeki Faiz Lobisi – Tekasür Krizinin Analizi” (2014) adlı eserin sahibi.

AKADEMYA ORGANİZASYON DANIŞMANIMIZ 
METİN SOYLUK KİMDİR

1976 İstanbul doğumlu. Liseyi bitirdikten sonra 1 yıl bilgisayar işletmenliği hazırlığı okudu ve peşinden Boğaziçi Üniversitesi’nde 2 yıllık Information Technology (IT) ve Network eğitimi aldı. Ardından, Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi. 13 yıl boyunca farklı firmalarda bilgi-işlem birimlerinde görev aldı. 24-25 Haziran 2016 tarihlerinde Akademya Dergisi ve Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Yürüyen Büyük Doğu Sempozyumu’nun Ekrem Kubilay Karadeniz’le birlikte moderatörlüğünü yaptı. 2008 yılından beri e-ticaret sistemleri idaresi, firma içi bilgi akışı yönetimi ve iş geliştirmeyle ilgili olarak yöneticilik ve fuar organizasyonlarında koordinatörlük yapıyor.

MÜZİK DANIŞMANIMIZ 
MURAT TANER KİMDİR

1953 İstanbul, Laleli doğumlu olan müzisyen Murat Taner, ilk çocuk ruh sağlığı (pedagoji) profesörü olan dedesi Ali Haydar Taner tarafından dört yaşına kadar yetiştirildi. İlkokulu Şişli 19 Mayıs‘ta, ortaokulu Teşvikiye Işık Lisesi’nde, liseyi Robert Koleji‘nde, üniversiteyi Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde ve lisansüstünü ise İskoçya Stirling Üniversitesi Teknoloji Yönetimi’nde tamamladı ve bu arada uluslararası bankacılık formasyonu kazandı. Beş yaşından beri müziğin çeşitli alanlarında ve enstrümanlarında eğitim alan, kendini yetiştiren, fakat kendisini hâlâ müzik bilimi öğrencisi, kendi ifâdesiyle “şakird-i fenn-i musikî” olarak gören ve bu arada konserler veren Taner, Başbakan Turgut Özal‘a bir günlük danışmanlık yaptı, ancak 1983 seçimlerinde milletvekilliği, maliye bakanlığı ve başbakan danışmanlığı yapma teklif ve imkânlarını reddedip, kendisini tamamen bilime, sanata, dinler tarihine ve müzik alanlarına hasretti. Caz üstadı ve Free Jazz’ın babası Ornette Coleman ile tanışmak, Gretsch gitarlarının üretimini yeniden başlatmak ve Amerika’nın ruhunu anlayabilmek için sokakta yaşama kararlılığı ile Manhattan-New York‘a gitti, Coleman ile dost oldu ve müziğini iki sene orada icra etti. Gitarı sedef ve manda boynuzu pena, tambur ve udu ise kartal teleği (tüyü) mızrabla çalıyor. Gitarıyla 50 senedir Blues ve Free Jazz, ud ve tanburuyla 6 senedir Osmanlı musikisi çalıyor, kontrbas ve davulun yanı sıra, trombon, saksofon ve zurnayla ise 20 senedir bu müziklere eşlik etmeye çalışıyor, 58 yıldır şarkı söylüyor, kafasındaki müziği yapmak için 16 yaşından beri tam 33 senedir yürüttüğü özel çalışmalarının neticesini almaya başladığına inanıyor. Şu ân, bir yandan müziğini icra ederken, diğer yandan da organik tarım, geleneksel tıp ve dilbilim alanlarıyla ilgileniyor.

TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI KOORDİNATÖRÜMÜZ 
OKAY TOLTAY KİMDİR

1979 yılında Konya’nın Beyşehir ilçesinde doğdu. Lise öğrenimini Konya’da tamamladıktan sonra 2004 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Akademya Dergisi başta olmak üzere Büyük Doğu Fikir Ocakları bünyesinde çıkan Oluş Dergisi ve Çeçenistan cihadının haber ve enformasyon kanalı olarak yayın yapan Kavkaz Center’da yazıları yayınlandı. Hâlen bir üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı dersi veren Okay Toltay, amatör olarak tabiat sporları, fotoğrafçılık ve motor sporlarıyla ilgileniyor.

HUKUK VE HALKLA İLİŞKİLER DANIŞMANIMIZ 
AV. OSMAN GÜLCAN KİMDİR

1971 doğumlu. İlk, orta ve lise eğitiminden sonra 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Lisans eğitimini tamamladı. Avukatlık stajından sonra 1997 tarihinden bugüne serbest avukatlık yapıyor. Selçuk Üniversitesi Arabuluculuk Eğitim Seminerlerine katılarak geliştirici kariyer eğitimi aldı. 2014 tarihinden bu yana Konya Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Dernek Başkanlığı’nın yanı sıra, Selçuk Üniversitesi Binicilik Kulübü Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütüyor.

MADDE BAĞIMLILIĞI ARAŞTIRMALARI KOORDİNATÖRÜMÜZ 
ÖZCAN ÖZKAN KİMDİR

1980 İstanbul doğumlu. Avcılar Endüstri Meslek Lisesi’nde okuduktan sonra, Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar turizm ve gıda sektöründe çalıştı. Bu süreçte, bir yandan madde bağımlılığı, sosyal problemler, aile içi ilişkiler, çocuk ve ergen psikolojisi, insan ve toplum psikolojisi, evcil hayvanlar, iklim ve beslenmenin insan ve toplum üzerindeki etkileri, subliminal mesajlar, hayat kalitesi gibi alanlarda okumalar yaptı, diğer yandan da madde bağımlılığı ile mücadelede yapılması ve yapılmaması gerekenleri bizzat bağımlılarla birebir görüşmeler ve çalışmalar yaparak inceledi.

AKADEMYA YAYIN VE ORGANİZASYON DANIŞMANIMIZ 
RAMAZAN BORA KİMDİR

1971 Aksaray Gülağaç doğumlu. Konya Ereğli İvriz Öğretmen Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde okudu, ardından Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi’ni bitirdi. Ticaretle iştigal ediyor. Evli ve iki çocuk babası.

İSLÂMÎ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRÜMÜZ 
SEDAT BULUT KİMDİR

Aynı zamanda Akademya İdare Kurulu Üyesi ve Akademya Ankara temsilcilerimizden olan Sedat Bulut, 1950’li yıllarda Karaman’ın Başyayla kazasından Ankara’ya göç eden memur bir baba ile ev hanımı bir annenin yedi çocuğundan biri olarak 9 Mart 1963 yılında Ankara’nın Altındağ İlçesi İncesu semtinde dünyaya geldi. Çeşitli nedenlerden dolayı lise tahsilini yarım bırakarak iş hayatına atıldı ve kurduğu küçük işletmelerde ticarî faaliyetler yürüttü. 1997 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler’de lojistik ve arşiv hizmetleri çerçevesinde çalışmaya başladı ve 2009 yılında emekli oldu. 1995 yılında başlayan ve 2010 yılına kadar süren yoğun kitab okumaları sürecinde binlerce sayfa not tuttu. Emekli olduktan sonra bu notları kitab hâline getirmeye başladı ve I. cildi Gaye Genç Adam Yayınları tarafından basılan dört cildlik “Kurgu Din Metodolojisi” adlı eseri kaleme aldı. Akademya, Furkan, Aylık ve Tahkim dergileri ile Gaye Genç Adam ve Akademya İnternet sitelerinde “medeniyet ve insanlık” eksenli makaleleri yayınlanan Sedat Bulut, şu ân, Akıl ve Hikmet, Toplum ve İnisiyatif, Savaş Sanatı ve Devrim Anektodları, Devlet ve Siyaset gibi on mesele etrafındaki araştırmalarını kitab hâline getirmeye çalışıyor. 24-25 Haziran 2016 tarihlerinde Akademya Dergisi ve Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Yürüyen Büyük Doğu Sempozyumu’na “Büyük Doğu-İbda’da Sünnet ve Cemaat Ehli Anlayışı ve Topluluk Hakikati” ve “Büyük Doğu’da Gerçek ve Derin Müslümanın Vasıfları” başlıklı iki bildirisiyle katıldı.

TARİH ARAŞTIRMALARI KOORDİNATÖRÜMÜZ 
SELİM BEYLER KİMDİR

Aynı zamanda Akademya Ankara temsilcilerimizden olan Selim Beyler, 1985 Ankara doğumlu. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama bölümünden mezun olduktan sonra, Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden ve yine Anadolu Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldu. Hâlen Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarih bölümünde yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Bir devlet kurumunda çalışıyor ve bu arada Abdülaziz, Abdülhamid, İttihat Terakki ve Jöntürkler dönemine yönelik araştırmalar yapıyor. Akademya yazarı.

AKADEMYA LİSE BAŞKANIMIZ 
SERCAN KEMAL KANTOĞLU KİMDİR

2001 Üsküdar doğumlu. Aslen Rize, Pazar’lı. Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi 1. Sınıf Öğrencisi. Osmanlı Tarihi ve Türk Siyaseti hakkında araştırmalar yapıyor. Bir dönem AK Parti Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi Teşkilatlanma Başkanlığı görevini yürüten Sercan Kantoğlu, hâlen Akademya Lise Kolu Başkanlığı’nın yanı sıra, Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Akademya işbirliğiyle hayat bulan Genç Hatipler projesinin koordinatörlüğünü yapıyor.

TEKNOLOJİ ARAŞTIRMALARI KOORDİNATÖRÜMÜZ 
SÜLEYMAN TOKER KİMDİR

Aynı zamanda Akademya Ankara temsilcilerimizden olan Süleyman Toker, 1977 Kırşehir doğumlu. Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun. Yurdun birçok bölgesinde değişik projelerde çalıştı. Ankara’da ikamet ediyor. Evli ve iki çocuk babası.

HALK EDEBİYATI DANIŞMANIMIZ 
ŞENOL TOMBAŞ KİMDİR

1975’de Ordu’nun Ünye ilçesinde doğdu. Liseyi Sosyal Bilimler alanından bitirdi. Anadolu Üniversitesi Radyo ve TV Programcılığı Bölümünde okudu. Anadolu Radyo’da “Halk Edebiyatı” programını hazırlayıp sundu. Bir süre “Elif” dergisinde çalıştı. Bilge Kültür Sanat Yayınevi’nde editörlük yaptı. Yaklaşık on beş yıldır -yazı atölyelerinde- yazı türlerini inceleme ve teknik çalışmalarda bulundu. Bilhassa “hikâye” merkezli çalışmalar yaptı. Hâlen, Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi’nde, Kültür Bakanlığı’na bağlı Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi’nde ve İSMEK’te, “Yazarlık Atölyesi” hocalığı yapmaktadır. İki ayda bir yayınlanan Halk Edebiyatı Dergisi’nin İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni’dir. Yazarın, ilk hikâye kitabı “Bu Bahar Sonbahar” Çağrı Yayınları’ndan neşredilmiştir. Diğer kitapları: “Aynaya Yazılan Mektuplar” (hikâye) ve “Kibirli Güneş” (masal), Halk Edebiyatı Dergisi Yayınları’ndan çıkmıştır. Ayrıca Tuna Yayınları’ndan neşredilmiş olarak Osmanlı Tarihi üzerine yazmış olduğu eserleri de bulunmaktadır: Safiye Sultan’ın Murad’ı (roman), Boğdurulan Şehzadeler (hikâye), Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim, Sultan II. Abdülhamid Han.

MATEMATİK ARAŞTIRMALARI KOORDİNATÖRÜMÜZ 
TURAN DEMİR KİMDİR

Turan Demir, 1986 Şanlıurfa doğumlu. Gazi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği mezunu. İstanbul’da bir devlet kurumunda çalışıyor. Mistik matematik ve mantık üzerine çalışmalar yapıyor. Ayrıca sinema ile ilgileniyor ve bir sinema dergisinin idarecileri arasında yer alıyor. Uzun metrajlı film senaryolarıyla tiyatro eserlerine de imza atan Demir, sinema felsefesiyle ilgili yaptığı araştırmalar yanında, sibernetik ve satış-pazarlama-markalaşma literatürünü tarıyor. 24-25 Haziran 2016 tarihlerinde Akademya Dergisi ve Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Yürüyen Büyük Doğu Sempozyumu’na “Kültür Emperyalizmine Karşı Büyük Doğu-İbda’ya Farklı Bir Bakış” başlıklı bildirisiyle katıldı.

RİSÂLE-İ NUR ARAŞTIRMALARI KOORDİNATÖRÜMÜZ 
DR. VEHBİ KARA KİMDİR

1965 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta eğitimini yine İstanbul’da tamamladıktan sonra 1982 yılında Deniz Harp Okulu’na girerek askeri öğrenci olarak eğitimine devam etti. 1986 yılında bu okuldan mezun olduktan sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı savaş gemilerinde ve karargâh birimlerinde deniz subayı olarak görev yaptı. Savaş gemilerinde güdümlü mermi ve top atışlarında birincilik kazandı. 1997’de Yüzbaşı rütbesinde iken askerlik mesleğinden ayrıldı ve ticaret gemilerinde çalışmaya başladı. Gemi Kaptanı olarak çeşitli ülkelere ait 30’dan fazla ticari gemide görev yaptı ve çalıştığı firmalardan ödüller aldı. 2011 yılında Araştırmacı kadrosu ile İstanbul Üniversitesi’nde göreve başladı ve halen de bu üniversitede denizcilikle ilgili meslek dersleri öğretmenliği görevini yürütmektedir. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Bölümünde “Petrole Dayalı Stratejiler ve Uluslararası İlişkilerde Petrolün Rolü” isimli çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Bölümünde “Çalışma İlişkileri Açısından Kapitalizm Sonrası Dönem: Malikiyet ve Serbestiyet Devri” başlıklı çalışması ile doktora eğitimini tamamlamıştır. Uzakyol Kaptanı yeterliliğinde gemi kaptanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanmış Elektrik-Elektronik Mühendisliği sertifikaları mevcuttur. Hâlen Yeni Akit ve Ayrıntılı Haber gazeteleriyle çeşitli internet haber sitelerinde köşe yazarlığı yapan, ayrıca bir dönem Bugün Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan ve denizcilik, askerlik, tarih ve iktisat konularında çeşitli dergi, gazete ve internet sitelerinde makaleler yazan Vehbi Kara’nın “Bahriyede 15 Yıl” ve “Altı Ayda Altı Kıta” isimli iki kitabı bulunmaktadır. 24-25 Haziran 2016 tarihlerinde Akademya Dergisi ve Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Yürüyen Büyük Doğu Sempozyumu’na “Necip Fazıl ve Bediüzzaman Dostluğu” başlıklı bildirisiyle katılan Dr. Vehbi Kara, evli ve iki çocuk babasıdır.

BÜYÜK DOĞU İKTİSADÎ ARAŞTIRMALARI KOORDİNATÖRÜMÜZ 
YUSUF PAZAR KİMDİR

1975 Amasya doğumlu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünden mezun. Tek Nath Rizal’in “Torture Killing Me Softly” isimli eserini “Beni Yavaşça Öldüren İşkence” adıyla Hayreddin Soykan ile birlikte Türkçeye tercüme etti. Akademya dergisinin çeşitli sayılarında tercümeleri yayınlandı. 24-25 Haziran 2016 tarihlerinde Akademya Dergisi ve Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Yürüyen Büyük Doğu Sempozyumu’na “Büyük Doğu’da İktisadî Nizâma Genel Bir Bakış” başlıklı bildirisiyle katıldı. Hâlen, özel sektörde bir firmada Dış Ticaret Sorumlusu olarak çalışıyor.